Beleidsplan Fair Gold Foundation 2017 – 2020

Fair Gold Foundation

 

Beleidsplan 2017-2020

Klik HIER voor onze ANBI publicatie

Utrecht, 2017

INHOUDSOPGAVE

 

 1. Inleiding
  • Doelstellingen
  • Werkplan augustus 2017- augustus 2020
   • Activiteiten organisatie en de strategie
   • Subdoelstellingen
  • SWOT analyse Fair Gold Foundation
  • Begroting augustus 2017-augustus 2020
 2. Missie en visie
  • Onze missie
  • Onze visie
 3. Fair Gold Foundation anno 2017
  • Partnerships
  • Werving
  • Openbaar optreden
  • Bestuur

Inleiding

Fair Gold Foundation wil goud uit elektronisch afval in Nederland laten recyclen en een bijdrage leveren aan het wederopbouwen van de verwoeste gebieden in Zuid-Amerika waar illegale goudmijnbouw heeft plaatsgevonden.

Wij vinden dat al het goud dat al boven de grond is, moet worden hergebruikt. Fair Gold Foundation zamelt oude en afgedankte IT apparatuur en oude mobiele telefoons in. We vragen aandacht voor de herkomst van goud en zorgen ervoor dat alle kostbare mineralen in het ingezamelde elektronisch afval opnieuw kunnen worden gebruikt.

De gelden die wij ophalen uit het ingezamelde elektronisch afval gaan naar lokale projecten rondom de door goudmijnbouw verwoeste gebieden. Fair Gold Foundation gelooft in een holistisch perspectief en steunt daarom lokale initiatieven en projecten met een verschillende focus.

 • Herbebossing van bedreigde bomen- en plantensoorten
 • Educatie door inheemse vrouwen voor inheemse vrouwen
 • Conservatie van bestaand regenwoud door lokale boeren
 • Bieden van alternatieve werkgelegenheid in de regio
 • Bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar een gezonde goudmijnbouw
 • Doelstellingen

Fair Gold Foundation wil in de periode van augustus 2017 tot en met augustus 2018 onderstaande meetbare doelstellingen hebben bereikt:

Elektronisch afval in Nederland:

 • Wij willen minimaal 3.800 oude mobiele telefoons inzamelen.
 • Wij willen minimaal 1.000 KG elektronisch afval inzamelen.

Lokale projecten in Zuid-Amerika:

 • Wij willen minimaal 250 nieuwe bomen laten planten in een beschermd gebied van de Peruaanse Amazone.
 • Wij willen minimaal 3 workshops laten organiseren voor inheemse meisjes en vrouwen door inheemse meisjes en vrouwen in de Peruaanse Amazone.

Overige doelstellingen

Daarnaast zullen wij per kwartaal 100 tot 1.000 EURO bijdragen aan de projecten van onze lokale partners voor het bieden alternatieve werkgelegenheid, conservatie van bestaand regenwoud door lokale boeren en wetenschappelijk onderzoek naar een gezonde goudmijbouw.

 • Werkplan augustus 2017- augustus 2020

De meetbare doelstellingen

Doelstelling Actie Planning
3.800 mobiele telefoons inzamelen. 1. Inzamelen op middelbare scholen. Elke 3 maanden 1 actie waarbij we minimaal 950 mobieltjes inzamelen.
2. Inzameling via webshops. Doorlopende actie waarbij we het retourproces inzetten.
3. Inzamelen via campagnes op festivals in Nederland. De eerste pilots hiermee lopen deze zomer. We verwachten nog op minimaal 3 festivals te staan deze periode.
1.000 KG elektronisch afval inzamelen. 4. Inzamelen via aangesloten IT organisatie in Nederland.

 

Elke 3 maanden hebben wij een pick-up bij onze partners. Dit levert per pick-up vaak 250 KG elektronisch afval op.

 

 

Doelstelling Actie Planning
250 nieuwe bomen laten planten door onze lokale partner in een beschermd deel van de Amazone 1. Een totale donatie van minimaal 2.500 USD aan onze lokale partner Elk kwartaal willen we een donatie van ongeveer 625 USD doen.
3 workshops laten organiseren voor inheemse vrouwen door inheemse vrouwen 2. Een totale donatie van minimaal 750 EURO Elk kwartaal willen we een donatie van ongeveer 190 EURO doen.
 • Activiteiten organisatie en de strategie
 1. Inzamelen op middelbare scholen

Fair Gold Foundation heeft in het voorjaar van 2017 een succesvolle pilot gedraaid met een campagne en inzamelingsweek op het Marnix College in Ede. Leerlingen zamelden minstens 950 oude mobiele telefoons in; de klas met de meeste inzamelingen won een gesponsord middagje naar de film in de Cinemec Ede.

Doel:

Bewustwording grote doelgroep elektronica consumenten en zoveel mogelijk mobiele telefoons inzamelen voor ons herbebossingsproject.

De blauwdruk van deze campagne en inzamelingsweek gebruikt Fair Gold Foundation voor nieuwe scholenprojecten. In oktober 2017 staat een schoolproject in Leiden gepland. Het doel is om daarna nog minstens drie scholenprojecten te organiseren

 1. Inzameling via webshops

Fair Gold Foundation heeft een samenwerking met webshop hemdvoorhem.nl. Deze overhemden webshop staat achter de filosofie van onze stichting en zamelt actief mobiele telefoons van hun klanten voor ons in. Wie een overhemd besteld en retour wil sturen naar Hemdvoorhem.nl kan een oude mobiele telefoon meesturen in de doos. De klant krijgt vervolgens 10 EURO korting op een nieuwe aankoop.

Doel: Hemdvoorhem.nl de mogelijkheid bieden hun retourproces te verduurzamen en zoveel mogelijk oude mobiele telefoons in te zamelen voor ons herbebossingsproject.

Fair Gold Foundation heeft in samenwerking met Hemdvoorhem.nl al honderden oude mobiele telefoons ingezameld. De actie loopt in elk geval tot eind 2017 door.

 1. Inzamelen via campagnes op festivals in Nederland


Fair Gold Foundation heeft de eerste pilot voor een campagne op een festival in juli 2017 gedraaid op De Leuke Festival 2017. Festivalbezoekers leverden hun oude mobiele telefoon in en kregen een goodie bag voor op het festivalterrein. Het Fair Gold Foundation team legde uit waar onze inzamelingsactie voor bedoeld was.

Doel: festivalbezoekers bewust maken van de herkomst van goud en zoveel mogelijk mobiele telefoons inzamelen voor onze lokale projecten.

Momenteel lopen er twee nieuwe aanvragen voor een soortgelijke campagne tijdens een festival in Nederland. Fair Gold Foundation wilt nog minstens drie festivals bezoeken met een campagneteam en voorlichting over de herkomst van goud.

 1. Inzamelen via aangesloten IT – organisaties in Nederland


Fair Gold Foundation heeft een samenwerkingsverband met onderstaande MKB organisaties:

 • i4IP
 • Daemen ICT
 • Solar Tube Benelux
 • Sibbink en Wateler
 • Notaris Unie Almere

Doel: MKB een mogelijkheid tot maatschappelijk verantwoord ondernemen bieden en het MKB bewust maken van de herkomst van goud en de rol van hun elektronisch afval.

Deze organisaties zamelen actief elektronisch afval van hun eigen klanten in voor Fair Gold Foundation. Zij zetten hun netwerk in en bieden een gratis ophaaldienst van oude elektronica aan. Fair Gold Foundation haalt het elektronisch afval bij hen op.

 • Subdoelstellingen

Fair Gold Foundation heeft naast de algemene doelstellingen voor 2017-2018 tevens een aantal subdoelstellingen geformuleerd:

 1. Naamsbekendheid stichting vergroten
  Inzetten van sociale media en vernieuwen website Fair Gold Foundation
 2. Samenwerkingen aangaan met sponsoren voor constante stroom inkomsten.
  Aanmelden bij stichting DOEN en netwerk aanspreken op samenwerking.
 • SWOT analyse Fair Gold Foundation

SWOT 1

 

Strength Fair Gold Foundation heeft een groot eigen netwerk met MKB bedrijven die bereid zijn om als inzamelpunt te fungeren met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Weakness Fair Gold Foundation heeft geen eigen opslag om grote hoeveelheden elektronisch afval op te slaan.
Opportunity Fair Gold Foundation is actief op zoek naar sponsoren die een eigen opslagruimte van minimaal 20 m2 willen sponsoren.
Threaths Fair Gold Foundation groeit hard, maar alternatieve ophaaldiensten voor elektronisch afval schieten als paddenstoelen uit de grond.

SWOT 2 

Strength Fair Gold Foundation is niet afhankelijk van subsidies van derden. Met ons business model bedruipen wij onszelf voor 100%.
Weakness De inkomsten voor Fair Gold Foundation zijn gefragmenteerd en kennen piekmomenten. Er bestaat nog geen constante inkomstenstroom.
Opportunity Fair Gold Foundation is actief op zoek naar andere vormen van sponsoring en samenwerking voor nieuwe inkomstenbronnen.
Threaths Fair Gold Foundation moet werken aan de naamsbekendheid van de stichting, zodat samenwerkingen interessanter worden.

1.4 Begroting augustus 2017-augustus 2020 – per jaar

Baten Begroot Lasten Begroot
Sponsoring (elektronisch afval) 3.000 EUR PR 150 EUR
Sponsoring 1.500 EUR Organisatiekosten 600 EUR
Wervingsacties 500 EUR Marketing 450 EUR
Verkoop merchandise 200 EUR Vrijwilligersbijdrage 1.000 EUR
Totaal 5.200 EUR Totaal 2.200 EUR
 1. Missie en visie
 • Onze missie

Fair Gold Foundation streeft ernaar om de schadelijke gevolgen van goudmijnbouw te reduceren tot een absoluut minimum. Binnen de filosofie van onze organisatie doen wij dit door lokale kennis en wetenschappelijk onderzoek te combineren. Daarnaast stellen we budgetten beschikbaar voor nauwkeurig geselecteerde initiatieven.

Met deze werkwijze willen wij een wereldwijde verandering teweeg brengen waarvan wij geloven dat het zal leiden tot een duurzame oplossing.

Wij stellen dat het probleem aan te pakken is door middel van een holistische benadering waarbij de hervorming plaatsvindt over zes schijven;

 • Kennis en voorlichting
 • Onderzoek
 • Educatie
 • Werkgelegenheid
 • Herbebossingsprojecten

Via onze website geeft Fair Gold Foundation weer waar donaties terecht komt. Transparantie is een basiswaarde van onze organisatie.

 • Onze visie

Fair Gold Foundation zet zich in om de sociale, economische en ecologische problemen in de gebieden rondom kleinschalige goudmijnbouw terug te dringen. Door lokale initiatieven in de conflictgebieden te steunen, dragen we bij aan een oplossing.

Wij vragen ondernemers hun elektronisch afval te doneren; de kostbare mineralen die daar in zitten, kunnen op die manier worden hergebruikt. Het geld dat Fair Gold Foundation genereert met het recyclen van elektronisch afval in Nederland, gaat direct naar projecten in de regio Madre de Dios die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving daar.

Met behulp van lokale mensen heeft Fair Gold Foundation onderzoek gedaan naar betrouwbare organisaties om mee samen te werken en om vanuit ons holistisch perspectief verandering te kunnen brengen.

Die organisaties richten zich momenteel op onderstaande facetten:

 • Herbebossing met zaden van bedreigde boomsoorten.
 • Empowerment van inheemse vrouwen en meisjes.
 • Bieden van alternatieve werkgelegenheid.
 • Conservatie van bestaand regenwoud.

Fair Gold Foundation opereert aan beide kanten van de handelingsreeks.

 1. Elektronisch afval inzamelen om de mineralen die al in omloop zijn te recyclen.

Het recyclen van goud uit elektronisch afval wint aan populariteit, omdat het veel meer goud oplevert dan goud uit gouderts te halen. Ter vergelijking; in 1000KG elektronisch afval zit 20 keer meer goud dan in 1000KG gouderts. In een mobiele telefoon zit voor ongeveer 30 cent aan goud.

 1. Inkomsten uit recyclen elektronisch afval gaan direct naar lokale initiatieven die bijdragen aan het oplossen van het probleem bij de kern.

Fair Gold Foundation wil haar doel bereiken door met de opbrengsten van gerecycled goud, goed onderzochte, betrouwbare lokale projecten te ondersteunen in de zwaar verontreinigde gebieden rondom kleinschalige goudmijnen.

Op langere termijn zal Fair Gold Foundation met behulp van giften van donateurs en opbrengsten uit recycling zelf projecten gaan opzetten in de gebieden waar kleinschalige goudmijnbouw plaats vindt. Deze projecten zullen altijd in nauw samenwerkingsverband met de lokale bevolking zijn en worden opgezet met als doel de problemen rondom kleinschalige goudmijnen op te lossen.

Fair Gold Foundation start haar werkzaamheden in Peru, omdat Peru de grootste goudexporteur van Zuid-Amerika is. Maar omdat kleinschalige goudmijnbouw een wereldwijd probleem is, streeft Fair Gold Foundation ernaar deze projecten uit te breiden naar andere delen van de wereld.

 1. Fair Gold Foundation anno 2017

Pascale Veerling is in juni 2017 verkozen tot een van de 100 koplopers duurzame jonge ondernemers van Nederland.

Meer informatie vind je op www.dj100.nl.

3.1. Partnerships

Twee partnerships gesloten met lokale organisaties en projecten in het Amazonegebied in Peru. 

Vier samenwerkingsverbanden gesloten met bedrijven die elektronisch afval voor Fair Gold Foundation inzamelen.
I4IP, Solatube Benelux en Daemen ICT en Sibbink en Wateler staan achter de filosofie van Fair Gold Foundation en steunen ons door in
e-mailnieuwsbrieven over de stichting te schrijven en hun klanten aan te bieden om elektronisch afval op te komen halen.

Een uniek samenwerkingsverband gesloten met een webshop.

De webshop Hemdvoorhem.nl heeft zijn retourbeleid aangepast, zodat zij oude mobiele telefoons inzamelen voor Fair Gold Foundation. Sinds de invoering van het nieuwe retourbeleid zijn er 100 oude mobiele telefoons ingezameld.

 • Werving

Elektronisch afval opgehaald bij verschillende MKB’er door heel Nederland.

In totaal hebben wij sinds de oprichting van Fair Gold Foundation voor 2.000 KG aan elektronisch afval opgehaald en weggebracht.

 Een eigen tassenlijn van gerecycled materiaal opgezet.

De eigen tassenlijn heeft sinds december 2015 gezorgd voor een totale omzet van 650,- EURO. Hiermee hebben wij de eerste kosten voor de website, Kamer van Koophandel en ontwerpen logo etc. kunnen betalen.

 • Openbaar optreden

 Een schoolbrede campagne gehouden op een middelbare school.

Het Marnix College in Ede heeft in een week tijd 950 oude mobiele telefoons en 40 oude laptops verzameld. De Cinemec Ede sponsorde deze actie met een gratis middag film voor de klas met de meeste inzamelingen.

Campagne gevoerd op een muziek- en een filmfestival in zomer van 2017.

Fair Gold Foundation vraagt tijdens de festivals (De Leuke Festival 2017 en Openlucht Filmfestival Apeldoorn 2017) aandacht voor de herkomst van goud en de ernstige milieuproblematiek in de regio waar illegale goudmijnbouw plaatsvindt. Tevens hebben bezoekers de mogelijkheid een mobiele telefoon mee te nemen en te doneren aan Fair Gold Foundation.

 Vijf lezingen over Fair Gold Foundation gehouden bij verschillende service clubs.

De lezing in juni 2016 bij de Soroptimisten in Ede heeft in januari 2017 gezorgd voor een donatie van 750,- EURO aan onze lokale partner Alianza Arkana in Peru. Dit bedrag draagt bij aan het meisjesproject van Alianza Arkana.

 • Het bestuur

Fair Gold Foundation is notarieel opgericht op 29 juli 2015 door NotarisUnie Almere en is statutair gevestigd in Utrecht.

Bestuur:

Voorzitter:                                       Pascale Veerling

Penningmeester:                           Carmine Barberio

Secretaris:                                       Jantine Heida (in behandeling)

Algemeen lid:                                 Vacant

Alle bestuursleden van Fair Gold Foundation vervullen hun functie vanuit vrijwillige basis.

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2015 SOCIAL WELFARE. ALL RIGHTS RESERVED.
Make a Donation
Paybal button

Like je ons al op Facebook?

Like onze Facebook pagina en steun daarmee FGF!

Nee, Bedankt