Balans, baten en lasten 2016

Balans tot en met 31/12/2016

1009 Bank Rabobank 0,52
1410 Prive opnamen en stortingen 1305,31
1600 Voorbelasting 93,15
1630 BTW af te dragen hoog 110,97
1700 Crediteuren 1145,76
1915 Afdracht BTW lopend jaar 84
1917 Afdracht BTW oude jaren 45
1398,98 1398,98

Baten en lasten 2016

Code Omschrijving Verlies Winst
4093 Kantinekosten 2,75
4307 Drukwerk 13,34
4336 Kantoorinventaris 7,02
4510 Internet productiekosten 212,30
4520 Representatie en verteer 12,95
4530 Reis- en verblijfkosten 47,19
4550 Bankkosten 121,20
4551 Drukwerk, porti en vrachten 6,52
4750 Telefoon en fax 1,51
4790 Overige kantoorkosten 127,35
7000 Inkopen materialen tassen 144,-
8000 Omzet tassenverkoop 290,91
8002 Donaties 219,-
9998 Eindresultaat 227,35
Saldo
737,26 737,26

In 2016 heeft Fair Gold Foundation zich voornamelijk gericht op het aanspreken van het eigen netwerk voor het inzamelen van elektronisch afval. Tevens hebben wij presentaties gegeven over het doel van Fair Gold Foundation en bronnen van een stroom elektronisch afval voor onze projecten nader onderzocht. Vanaf 2017 werpen deze activiteiten de vruchten af in de vorm van campagnes, inzamelprojecten en samenwerkingsverbanden met het MKB.

COPYRIGHT © 2015 SOCIAL WELFARE. ALL RIGHTS RESERVED.
Make a Donation
Paybal button

Like je ons al op Facebook?

Like onze Facebook pagina en steun daarmee FGF!

Nee, Bedankt